Laboratoris Bibliotecaris

En aquest taller hi haurà una presentació breu del projecte Laboratoris Bibliotecaris i de l’experiència de Medialab Prado com a laboratori ciutadà.

A continuació, en la part pràctica, s’exploraran projectes i activitats en les quals les biblioteques funcionen com a llocs d’experimentació, col·laboració i creació col·lectiva. A través d’equips de treball es tractarà de proposar com algunes d’aquestes activitats podrien tindre lloc en biblioteques específiques i a quines dificultats s’enfrontarien.


Marcos García és director de Medialab-Prado des de 2014. Entre 2006 i 2014, Marcos García va ser responsable del programa cultural de Medialab-Prado juntament amb Laura Fernández. Entre 2004 i 2006 va ser responsable del programa d’educació de MediaLabMadrid juntament amb Laura Fernández, en el qual van desenvolupar el programa de mediació cultural i el projecte “Interactius?”. Ha participat en fòrums nacionals i internacionals sobre cultura digital, medialabs, innovació ciutadana i cultura lliure.
Diego Gracia és Cap de Servei de Cooperació Internacional en la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària. Entre altres tasques relacionades amb la cooperació en l’àmbit nacional i internacional, coordina el projecte Laboratoris Bibliotecaris, l’objectiu dels quals és explorar formes en què les biblioteques funcionen com a llocs de creació, d’experimentació col·lectiva i d’aprenentatge compartit.

Diplomat en Biblioteconomia (Universitat de Lleó) i Llicenciat en Documentació (Universitat de Granada), ha treballat com a Ajudant de Biblioteca en diferents institucions, entre les quals es troben l’Institut Cervantes de Lisboa, la Biblioteca Nacional d’Espanya i el Centre de Documentació de la Memòria Històrica.

Des de 2011 treballa en la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària, Ministeri de Cultura i Esport, en l’àmbit de la cooperació bibliotecària nacional i internacional.