La gestió documental basada en dades


Resum de la ponència:
“En els darrers temps estem vivint una evolució accelerada de la gestió documental. En paral·lel a la consolidació dels esforços normalitzadors per part del col·lectiu professional de la gestió documental, tres forces en moviment estan revolucionant les bases conceptuals de la gestió documental tal com l’havíem entés fins ara. En primer lloc les tecnologies col·laboratives al núvol, que impliquen un canvi radical en la forma de planificar la infraestructura tecnològica de la gestió documental. En segon lloc, la importància creixent d’una gestió basada en l’ús intensiu de dades i la seua explotació, a una escala mai vista fins ara. I en tercer lloc, la progressiva implantació de la robotització com a força que va escombrant de forma implacable el treball administratiu. En aquesta ponència s’analitzarà l’impacte d’aquestes tres forces en la gestió documental, tant pel que fa al disseny i planificació dels sistemes, com al seu impacte sobre la cultura de treball de les organitzacions i el seu model de presa de decisions.”


Jordi Serra Serra, cap de la Unitat de Sistemes d’Informació i Disseny de Processos (Consorci d’Educació de Barcelona).

Professor i investigador de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB), on dirigeix el Máster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE).

Té més de trenta anys d’experiència com a responsable de gestió documental, processos i administració electrònica en diferents organismes de l’Administració pública, i com a expert assessor en projectes de gestió de la informació i preservació digital en l’àmbit públic i privat, i és actualment cap de la Unitat de Sistemes d’Informació del Consorci d’Educació de Barcelona.

Ha participat en el desenvolupament de nombrosos sistemes i solucions corporatives d’Administració electrònica, ha impartit docència en màsters i estudis de postgrau, i ha publicat nombrosos articles i monografies sobre gestió de la informació i gestió documental i de processos.

Ha estat membre del DLM-Forum on Electronic Records de la Unió Europea, de l’InterPARES-3 Team, del Comitè tècnic AEN / CTN 50 d’AENOR, vocal de recerca de l’AAC-GD, i col·laborador en projectes de recerca de diferents universitats d’Europa i Amèrica Llatina.