Inscripció

Inscripció Quota Quota i sopar
Membre COBDCV 10€ 40€
Membres XLPV 10€ 48€
Membres Associacions adherides, Pas i Pdi UPV i personal biblioteques UV i biblioteques UJI 10€ 48€
Estudiants 10€ 48€
No col·legiat /No col·legiada 20€ 58€

Places esgotades. Inscripció tancada.