Datificació de processos

Resum del taller:
“La cultura de treball basada en el document-objecte s’està transformant de forma accelerada. Cada cop més, el focus del treball de les organitzacions se situa en la presa de decisions basada en quantitats ingents de dades, que per aquest motiu han d’estar a l’abast dels prenedors de decisions de forma ràpida i precisa. En aquest taller s’explicarà com transformar els processos de treball tradicionals en processos basats en dades, de les que en són alhora generadors i consumidors. Per a fer-ho s’utilitzarà una metodologia basada en cinc passos que, aplicada al redisseny de processos, permet orientar-los cap a un model basat en l’ús intensiu de la informació.”


Jordi Serra Serra, cap de la Unitat de Sistemes d’Informació i Disseny de Processos (Consorci d’Educació de Barcelona).

Professor i investigador de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB), on dirigeix el Máster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE).

Té més de trenta anys d’experiència com a responsable de gestió documental, processos i administració electrònica en diferents organismes de l’Administració pública, i com a expert assessor en projectes de gestió de la informació i preservació digital en l’àmbit públic i privat, i és actualment cap de la Unitat de Sistemes d’Informació del Consorci d’Educació de Barcelona.

Ha participat en el desenvolupament de nombrosos sistemes i solucions corporatives d’Administració electrònica, ha impartit docència en màsters i estudis de postgrau, i ha publicat nombrosos articles i monografies sobre gestió de la informació i gestió documental i de processos.

Ha estat membre del DLM-Forum on Electronic Records de la Unió Europea, de l’InterPARES-3 Team, del Comitè tècnic AEN / CTN 50 d’AENOR, vocal de recerca de l’AAC-GD, i col·laborador en projectes de recerca de diferents universitats d’Europa i Amèrica Llatina.