Cultura organitzativa i gestió del canvi

 • Què implica incidir sobre la cultura d’una organització o equip de persones
  • Les creences sobre l’entorn i les persones.
  • La gestió del coneixement propi i dels altres.
  • Els valors organitzatius i els valors de les persones.
  • El codi de conducta tàcit i explícit.
 •  Què vol dir gestionar el canvi i quins reptes comporta?
  • L’agilitat que exigeix l’entorn actual
  • Els trets que faciliten i possibiliten el canvi a les nostres organitzacions.
  • Els principals factors de bloqueig al canvi.
 • El pilars sobre els que es fonamenta el canvi en les organitzacions i els equips
  • El sentit que té per a les persones.
  • La propietat del canvi.
  • La gestió de la incertesa.
  • L’atenció al component humà.

Manel Muntada i Colell, és expert en gestió del coneixement, desenvolupament i canvi organitzatiu.

Ha desenvolupat funcions directives i de coordinació metodològica en el sector públic, privat i universitari [Instituto Nacional de Empleo, Ajuntament de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, OPS Factoria de Serveis].

Té experiència contrastada al llarg de 27 anys com assessor i formador de directius en l’àmbit de l’administració pública (estatal, autonòmica i local) i en el privat.

Ha estat professor en matèria de lideratge i de gestió del canvi a diverses institucions com ara l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Instituto Nacional de Administración Pública, la Universitat George Washington [USA], l’Associació catalana de Municipis i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials [Universitat Autònoma de Barcelona]. També col·labora regularment amb la Universidad de Córdoba en el Màster de Direcció Estratègica dels Recursos Humans.

Actualment forma part de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà, del Consell Rector de l’Escola Balear d’Administració Pública, del Consello Assessor de l’Asociación Proxecto Máscaras i és membre fundador de la Xarxa de Consultoria Artesana #REDCA.

És fundador de la marca professional [cumClavis] on cerca treballar en un model de consultoria a mida, més propera i artesana, que es pensi des de la realitat dels clients, s’emmotlli a l’orografia de les seves organitzacions, que construeixi a partir dels materials de què es disposa en el moment i que sigui suficientment àgil com per adaptar-se i incorporar el coneixement resultant dels freqüents canvis que caracteritzen el moment actual.

En aquest moment, la seva intervenció es centra en projectes relacionats amb la gestió del canvi organitzatiu, la reflexió i la planificació estratègica, l’assessorament personalitzat a la presa de decisions directives en matèria d’innovació i millora organitzativa i la definició de models oberts d’organització per a l’aprofitament del coneixement intern.